Urbegara
Carrer del Mas Adei, 56 / 08221 Terrassa, Barcelona
Tel. 649 74 63 35 / info@urbegara.com
 
Equip i sistema de treballÀrea jurídicaÀrea tècnica
 
 
 
URBEgara, Advocats i Tècnics Urbanistes és un equip de professionals especialitzats en les diferents disciplines del Dret, l’Enginyeria i l’Arquitectura, ubicat a Terrassa, provincia de Barcelona, els quals compten amb una dilatada experiència dins llur propi camp i en l’específic àmbit de l’Urbanisme a nivell de planejament urbanístic i territorial, de gestió i execució de plans, d’actuacions d’intervenció en l’edificació i els usos del sòl, en l’àmbit de les llicències d’activitats i urbanístiques i en formulació i posterior execució de projectes d’obres menors i majors.
 
Missió
URBEgara, Advocats i Tècnics Urbanistes neix amb l’objectiu de crear en un únic espai un servei d’assessorament tècnic-jurídic urbanístic integral i sostenible per als nostres clients del sector públic i del sector privat, per a empreses i per a particulars, proporcionant una gestió àgil i efectiva dels projectes i assumptes encarregats des de les fases inicials fins l’efectiva execució del projecte o resolució final de l’assumpte a uns costos immillorables.
 
Fases d'assessorament
URBEgara, Advocats i Tècnics Urbanistes treballa amb un sistema que s’estructura en quatre fases interdependents amb l’objecte de garantir als nostres clients un assessorament jurídic-tècnic global i una gestió eficaç i diligent de l’assumpte per a la millor defensa de llurs propis drets i interessos.
Veure PDF
 
L'equip
Lola Rovira i Franch
Advocada Urbanista
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, llur pròpia formació i activitat professional ha estat dedicada exclusivament dins l’àmbit del Urbanístic i Administratiu. La seva especialització li permet assessorar i gestionar tota classe d’assumptes tant en via administrativa com en la via contenciosa administrativa. És reconeguda per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com una de les professionals especialistes en Dret Urbanístic.
 
Pepe Gascón
Arquitectura
Consultoria multidisciplinar d’arquitectura que compta amb un equip jove i innovador, i que desenvolupa projectes d’arquitectura, urbanisme i interiorisme. Els seus projectes estan orientats tant al sector públic com al privat, i realitza projectes de diferent escala i complexitat tècnica. La seva obra ha estat publicada i exhibida en diverses publicacions especialitzades i en exposicions, nacionals i internacionals.
 
Jordi Escofet i Miró
Enginyeria
Enginyer Tècnic Industrial s’ha especialitat en Enginyeria elèctrica en l’Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Compta amb una experiència de més de 10 anys en legalitzacions d’activitats davant de l’Administració, així també, com d'enginyer tècnic industrial realitzant projectes d'instal·lacions de Baixa Tensió, Climatització, Gas i d’altres tipus d’instal.lacions davant del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya
 
©2012 URBEgara. Tots els drets reservats / Avís Legal Powered by Genèric